Certyfikacja IREB - International Requirements Engineering Board - w Polsce

CPRE - Certified Professional in Requirements Engineering - istnieje już od 2006 roku. Ponad 15.000 osób na całym świecie uzyskało już te prestiżowy certyfikat.

Inżyniera wymagań, zwana też analizą systemową lub analizą biznesową, jest pierwszym etapem wytwarzania systemów informatycznych i ma decydujący wpływ na powodzenie projektów. Wymagania określają zakres projektu i stanowią podstawę porozumiewania się wszystkich jego uczestników oraz interesariuszy.

Im lepiej prowadzona jest inżynieria wymagań i zarządzanie wymaganiami, tym mniej kosztownych błędów popełni się w projekcie, i tym mniejszy będzie jego koszt, a lepsza skuteczność.

Wiedza inżynierii wymagań jest ta sama niezależnie od procesu projektowego, dlatego znajduje zastosowanie tak samo w projektach realizwoanych według modeli sekvencyjnych, jak i agile oraz lean.

Oprócz certyfikatu podstawowego, dostępne są także certyfikaty zaawansowane CPRE. Poniżej znajduje się pełny schemat certyfikacji IREB (kliknij obrazek, aby go powiększyć):

click image to zoom

 

Dostępna jest lista dostawców szkoleń CPRE

Sylabus poziomu podstawowego CPRE dostepny jest dzisiaj w siedmiu językach, w tym po polsku.

Polska grupa IREB (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

  • Bogdan Bereza, Victo
  • dr Włodzimierz Dąbrowski, Politechnika Warszawska
  • Magdalena Wawryn
  • dr Krzysztof Wnuk, Uniwersytet w Lund

Przylacz sie do grupy IREB na LinkedIn

Zapraszamy chętnych do współpracy, a zainteresowancyh szkoleniami - tekże bezpośrednio do firm zarejestrowanych firm szkoleniowych. Kontakt: info@ireb.org (może być po polsku).