FAQ Downloads

EN DE
Requirements Engineering Magazine-Das Magazin für RE-Fachleute von IREB
Jetzt online ansehen
Schnellsuche
Company Profiles
Downloads FAQ

CAG Group AB

C.A.G är ett Stockholmsbaserat IT-konsultföretag och vår affärsidé är att leverera specialisttjänster inom IT till näringsliv och samhälle.

Detta gör vi främst genom att attrahera, utveckla och behålla marknadens ledande konsulter.

Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden: Specialister, Drifttjänster och Utbildning.

C.A.G Specialister - tillhandahåller kvalificerade konsulter inom MS.net, Java, Integration, Test, Projektledning, Continuous Delivery, Ledningstjänster samt mycket mer.

C.A.G Drifttjänster – vi har en mycket lång och framgångsrik erfarenhet av att sköta drift och support för primärt finansmarknadens aktörer.

C.A.G Utbildningar– tillhandahåller kurser inom specialistområdena Test, Krav och Agil utveckling.

C.A.G agerar inom en rad olika branscher, inom såväl den privata som den offentliga sektorn, t ex industri, försvar, finans och detaljhandel. C.A.G-koncernen bildades 2005 och består av 6 dotterbolag , med ca 200 anställda på kontor i Stockholm, Kista, Nacka och Västerås.


Trainings Level
Foundation Level

Training Typ
Präsenz
Niederlassungen
Kista, Nacka, Solna, Stockholm, Västerås
Trainings (Länder)
Schweden

Kontakt

CAG Group AB
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm
Schweden

Telefon: +46 70 532 71 90
Website