FAQ Downloads

EN DE
Requirements Engineering Magazine-Das Magazin für RE-Fachleute von IREB
Jetzt online ansehen
Schnellsuche
Välkommen till webbplatsen för IREB
Downloads FAQ

Välkommen och roligt att du hittat hit!

Om du bestämt dig för att ta nästa steg i din karriär och skaffa dig gedigen och förtroendeingivande kunskap inom verksamhetsanalys och kravingenjörsskap, då har du kommit rätt!

IREB, International Requirements Engineering Board, är en ideell organisation, som ansvarar för organisationen och strukturen kring kravcertifieringen CPRE, Certified Professional for Requirements Engineering. Styrelsen (the Board) består av personer med en bakgrund från och som representerar vetenskap, forskning, tjänste- och tillverkningsindustri och konsultverksamhet.

CPRE är ett personligt certifikat för de som är involverade inom krav och verksamhetsutveckling och som vill fokusera på att uppnå bästa möjliga kvalitet inom sitt område.

Sedan starten 2007 har fler än 92.900 personer från 100 länder, med yrkesutövning inom krav och verksamhetsutveckling, klarat CPRE-certifieringen på grundnivå. Certifieringen är internationellt erkänd och gäller för all framtid när man väl klarat den.

Strukturen bakom IREB CPRE certifieringen

Organisationen och strukturen för certifieringen är utvecklad av IREB och undervisas av ett antal ackrediterade utbildare i respektive land. Själva certifieringen utförs av auktoriserade certifieringsföretag (inte av de som undervisar!)

IREB-certifieringen följer ISO/IEC 17024:2012, vilket innebär att IREB, den ackrediterade utbildaren och de som sköter själva certifieringen, är oberoende av varandra. IREB kan inte direkt påverka rättningen av prov eller certifieringsprocessen och håller inte egna utbildningar. Utbildarna kan givetvis inte heller i efterhand påverka resultatet av de genomförda proven. Allt enligt gällande ISO-standard.

Succé i tre nivåer!

CPRE- certifieringen kan genomföras på tre nivåer:

Grundnivå

Grundnivån har inga förkunskapskrav
Läroplanen finns tillgänglig på flera olika språk.

Avancerad nivå

För att kunna genomföra kurser på den avancerade nivån måste grundnivån vara avklarad.
Följande moduler är valbara på den avancerade nvån:

Expertnivå

- Expertnivån är under utveckling -

Dina förberedelser.

Även om det är möjligt att läsa in materialet helt själv utan att gå en utbildning, så visar statistiken att kursalternativet är det som är mest effektivt för att lyckas med CPRE certifieringen. Ett flertal olika böcker och artiklar finns tillgängliga för att förbereda sig inför examen. De som går en kurs genomför även ett stort antal övningar och får även ett kursmaterial av den ackrediterade utbildaren.
CPRE-utbildningar på grundnivån genomförs i ett stort antal länder över hela världen och det finns även online-kurser. Alla ackrediterade utbildare finns listade på denna hemsida. I Sverige har utbildning inom IREB skett sedan 2011.

Vill du veta mer om IREB och CPRE?

För mer detaljerad information om IREB, CPRE, ackrediterade utbildaren och för nedladdningsbart material, hänvisas till den engelska delen av denna webbplats.
Det finns även ett stort antal grupper kring IREB och CPRE på sociala medier och på LinkedIn!


Engelska