FAQ Downloads
Requirements Engineering Magazine-The Magazine for RE Professionals from IREB
View online now
Finder
Company Profiles
Downloads FAQ

CAG Group AB

C.A.G är ett Stockholmsbaserat IT-konsultföretag och vår affärsidé är att leverera specialisttjänster inom IT till näringsliv och samhälle.

Detta gör vi främst genom att attrahera, utveckla och behålla marknadens ledande konsulter.

Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden: Specialister, Drifttjänster och Utbildning.

C.A.G Specialister - tillhandahåller kvalificerade konsulter inom MS.net, Java, Integration, Test, Projektledning, Continuous Delivery, Ledningstjänster samt mycket mer.

C.A.G Drifttjänster – vi har en mycket lång och framgångsrik erfarenhet av att sköta drift och support för primärt finansmarknadens aktörer.

C.A.G Utbildningar– tillhandahåller kurser inom specialistområdena Test, Krav och Agil utveckling.

C.A.G agerar inom en rad olika branscher, inom såväl den privata som den offentliga sektorn, t ex industri, försvar, finans och detaljhandel. C.A.G-koncernen bildades 2005 och består av 6 dotterbolag , med ca 200 anställda på kontor i Stockholm, Kista, Nacka och Västerås.


Training Level
Foundation Level

Training Type
Classroom
Subsidiaries
Kista, Nacka, Solna, Stockholm, Västerås
Training Locations (countries)
Sweden

Contact

CAG Group AB
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm
Sweden

Phone: +46 70 532 71 90
Website