FAQ Downloads
Quick Finder
Company Profiles
Downloads FAQ

KravXperts Stockholm AB

KravXperts brinner för kravarbetet och vi ser det som vår uppgift att fånga verksamhetens krav på IT-system. Vår vision är att alltid lämna ett avtryck hos våra kunder, att alltid lämna efter oss kunskaper som våra kunder har användning för i sitt fortsatta arbete.

A short summary will follow in English

Kravxperts är specialister inom krav och workshop. Vi erbjuder både konsulttjänster och utbildning inom vårt specialistområde.

Våra konsulter arbetar aktivt som kravanalytiker, kravledare och kravmentorer hos våra kunder. Detta kombinerar de med att hålla utbildningar inom krav och workshopledning.

Några exempel på uppdrag och tjänster;

Utbildning

KravXperts har schemalagda öppna kurser och genomför även företagsinterna kurser, med eller utan anpassning. Företagsinterna genomförs på svenska eller engelska och på plats hos kunden. Alla våra kurser genomförs enligt Kunskapsresans koncept, med möten varvat med egen inläsning.

Kravnätverk

– ett nätverk för oss som brinner för kravarbetet

KravXperts vision är att alltid lämna ett avtryck hos våra kunder, att alltid lämna efter oss kunskaper som våra kunder har användning för i sitt fortsatta arbete. En viktig del är erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling. Vi har därför valt att starta ett nätverk inom krav som har fått namnet Kravnätet.

Målet med kravnätverket Kravnätet är att inspirera och vidareutveckla alla som jobbar med krav. Vi behöver en samlingspunkt där vi kan diskutera och utveckla kravarbetet.
Kontaktinformation.

Kontaktinformation

För mer information kontakta oss via e-post på info@kravxperts.se eller ring +46 70 33 99 747 eller gå till vår hemsida www.kravexperts.se

Short summary in English

KravXperts is passionate about Requirements Engineering and we see it as our mission to capture business requirements for IT systems. Our vision is to always leave an impression with our customers, to always leave behind knowledge that our customers can use in their future work.
Kravxperts are specialists in requirements and workshops. We offer both consulting and training in our specialist field.
Our consultants work actively as requirements analysts, requirement managers and mentors as well as give training.

For more information contact us via e-mail at info@kravxperts.se or call +46 70 33 99 747 or visit our website www.kravxperts.se


Training Level
Foundation Level
Subsidiaries
Stockholm
Training Locations (countries)
Sweden

Contact

KravXperts Stockholm AB
Sportvägen 7
187 35 Täby
Sweden

Phone: +46 70 33 99 747

E-Mail Website