FAQ Downloads
Requirements Engineering Magazine-The Magazine for RE Professionals from IREB
View online now
Finder
Company profiles
Downloads FAQ

Ordina Nederland B.V.


This provider offers Online-Training

Ordina is een onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux. Wij zijn de partner die je helpt om digitaal te transformeren en de verandering voor te blijven. Wij noemen dat Ahead of change. Dat doen we door technologie, businessuitdagingen en mensen met elkaar te verbinden. We helpen je om je snelheid te vergroten, slimme IT-toepassingen te ontwikkelen, nieuwe digitale diensten te lanceren en zorgen dat mensen ze omarmen. Op die manier creëren we een digitale voorsprong en blijf je als organisatie vooroplopen.

Wie zijn we?

Het bedenken van en adviseren over de juiste toepassing van IT, het ontwikkelen en optimaliseren van goede software en platforms, en het beheren en optimaliseren van IT-landschappen zijn de kern van ons bedrijf. We willen in de markt gezien worden als topdienstverlener. We werken slim samen met onze klanten om de beste resultaten voor hen te behalen. Dat doen we met onze eigen unieke manier van werken: The Ordina Way. Een aanpak waardoor onze klanten weten wat zij van Ordina kunnen verwachten, in elke fase van de samenwerking. We werken bij voorkeur in teams die we afhankelijk van de wensen van onze klanten en op basis van de aard en complexiteit van de opdracht samenstellen. Deze High performance teams (HPT)bestaan dan ook uit IT-professionals met verschillende expertises. Ze delen een uniforme manier van werken en gebruiken systemen en tools die Ordina-breed worden ingezet. Dit haalt niet alleen het beste naar boven bij onze mensen, maar geeft ook betere uitkomsten voor onze klanten. Dat wordt bijzonder gewaardeerd en zo snijdt het mes aan twee kanten. Een optimale win-win!
We zijn actief in Nederland, België en Luxemburg.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden drijven ons. Ze vatten samen waar we voor staan en hoe we dingen doen bij Ordina. Dit Ordina DNA zit in iedere Ordina-professional en zorgt ervoor dat we onze klanten door en door kennen en dat we onze expertise, vakmanschap en talent voor hen inzetten:

ORDINA

Ordina is an independent IT service provider in the Benelux. We are the partner who helps you with your digital transformation and, true to our vision, ensures you stay Ahead of Change. We do this by connecting technology, business challenges and people. We help you accelerate your digital transformation, develop smart IT applications, launch new digital services and make sure that people embrace them. As a result, we create a digital lead so your organization stays ahead.

Who are we?

The devising of and advising on the right implementation of IT, the developing and optimising of good software and platforms, and the managing and optimising of IT landscapes form the core of our business. We want to be seen in the market as a top service provider. We work with our clients in a smart way to achieve the best results for them. We do this in our own unique way, the Ordina Way.

Our core values

Our core values drive us. They summarise what we stand for and how we do things at Ordina. This Ordina DNA is ingrained in every Ordina professional and ensures that we know our clients inside out and use our expertise, professional know-how and talent to deliver the best possible service:


Training Level
RE@Agile Primer
Foundation Level
AL Elicitation - Practitioner
AL Management - Practitioner
AL Modeling - Practitioner
AL RE@Agile - Practitioner

Training Type
Classroom, Online
Training Locations (countries)
Belgium, Netherlands

Contact

Ordina Nederland B.V.
Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein
The Netherlands


E-Mail Website